Een internaat met goesting

Ter Duinen huisvest rond haar school moderne, huiselijk ingerichte onderwijsinternaten.

Gelegen op een groen, open domein bieden zij een veilige plek waar internen

op een intense wijze samen leven en samen wonen.

Hier bouwt men met geëngageerde en professioneel geschoolde begeleiders aan mensen.

Jongeren krijgen de kans om in een warme omgeving op te groeien tot zelfstandige jongvolwassenen.

Het internaat zet in op hun emotioneel welbevinden en op het ontwikkelen van een gezond en stimulerend leerklimaat.

De internaatmedewerker werkt met hen aan weerbaarheid en leert positieve attitudes aan die kunnen helpen in het latere professionele leven. Op elk moment van het leertraject worden bouwstenen aangereikt: stiptheid, orde en netheid, planning, stressbestendigheid, de draag- en veerkracht om problemen op te lossen en hindernissen te overkomen,

een positieve werkhouding, teamspirit, respect en zelfredzaamheid.

Al snel wordt het huis een thuis. Het internaat waarborgt rust en regelmaat waar men even

op adem kan komen na een drukke dag.

De omgang is openhartig en de betrokkenheid groot.

Ontspanning en een rijk activiteitenaanbod helpen de jongere om zich in de schoot van Ter Duinen thuis te voelen

en om met vertrouwen de toekomst in te kunnen stappen. 

Zoeken naar een plaatsje in de 1e graad.

Internen van de eerste graad komen terecht in een nieuwe school en maken meestal voor de eerste keer kennis met het internaatleven. Zoveel nieuwe indrukken komen op hen af. Er breekt een tijd aan van studeren, spelen, samenleven… De intern probeert een eigen plekje, een stukje grond, te bemachtigen in dit nieuwe landschap.

Bij het zoeken naar dit plekje worden internen ondersteund en begeleid door hun internaatmedewerkers die sterk aanwezig en opvolgend zijn. Internen van de eerste graad krijgen een duidelijke en overzichtelijke structuur met een warme, gemoedelijke sfeer. Deze omgeving biedt de rust die nodig is voor het bevorderen van de totaalontwikkeling. Elke intern krijgt de nodige aandacht.

Studiebegeleiding is een belangrijke taak van de internaatmedewerker. Via de planner en Smartschool volgt hij of zij de intern.

Internaatmedewerkers stimuleren de intern tot het volgen van zinvolle vrijetijdsbesteding. Er wordt een brede waaier van activiteiten georganiseerd. Het prachtige domein waarop het internaatgebouw gelegen is fungeert hier als grote tuin.

Bouwen aan de fundamenten in de 2de graad

Een goede fundering staat garant voor een stevige persoonlijkheid die jongeren nodig hebben om stabiel in het leven te staan.

De internen komen aan met hun eigen identiteit en dragen hun omgeving in zich mee. De ontwikkeling van hun talenten is sterk afhankelijk van de harmonie in hun complexe persoonlijkheid. De internaatmedewerkers staan heel dicht bij hun internen en luisteren naar de signalen die de internen uitsturen.

Bij de internen van de tweede graad ontwikkelen we onze volgende bouwstenen: verantwoordelijkheidszin, een helpende hand, discipline, studie-ijver, ontspanning, respect voor elkaar en vreugde.

De internaatmedewerkers zijn de architecten en hanteren klare, duidelijke leefregels. Op andere ogenblikken mogen de internen vrije keuzes maken, initiatief nemen en verantwoordelijkheid dragen. Een wisselwerking van beide systemen geeft hen de kans om in groep te leren samenleven en -werken. Ze bouwen aan een hechte relatie waardoor ze een warme sfeer creëren. Met twee verblijven op de kamer traint hen in die vaardigheid. Wederzijdse openheid tussen intern en het internaatmedewerkersteam, de regels onderbouwen met argumenten en het stimuleren van de intern zijn de mortel om

alle bouwstenen te verankeren tot één geheel.

’s Morgens worden de internen om beurt ingeschakeld om het ontbijt te verzorgen. Tijdens de middagpauze mogen ze op het internaat zelf hun vrije tijd invullen, altijd met respect voor elkaar. Studiebeurten worden in de studiezaal of op de kamer georganiseerd en dit volgens de manier die besproken werd bij de inschrijving. Via de planner en de klassenraad volgt de internaatmedewerker de intern. Hij stuurt bij indien nodig.

Er zijn heel wat ontspanningsmogelijkheden. Soms worden de internen ook verplicht om eraan deel te nemen. In de Movie en de Poppit Crew werken ze samen met de internaatmedewerker ontspanningsactiviteiten uit waarvoor ze mede de verantwoordelijkheid helpen dragen. Onze internaatband laat internen creatief omspringen met hun muzikale talenten.

Het prachtige internaatdomein fungeert als grote tuin waar internen elkaar kunnen ontmoeten. Dit geeft hen de mogelijkheid om relaties verder uit te bouwen.

Het internaat waarborgt rust en regelmaat.

Bouwen en afwerking in de 3de graad

Wij zien dat het bouwen goed vordert. Het team van internaatmedewerkers zorgt verder voor alle middelen zodat ze nu zelfstandig verder kunnen bouwen. Internaatmedewerkers blijven de architect.

Ramen geven de mogelijkheid om verder te kijken dan het interieur. Ze zien nu wat er van een jongvolwassene verwacht wordt.

Iedereen kan studeren op zijn eigen manier en tempo. De vrije tijd kunnen ze zelf invullen. Ze mogen zelf voorstellen formuleren. Ze leren nog meer dan vroeger om met vrijheden om te gaan. Als het al eens woelig wordt, kunnen ze onder het dak schuilen en is er steeds een internaatmedewerker om hen te helpen, hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden en hen bij te sturen.

En het huis is afgewerkt!

De jonge intern kan nu op eigen benen staan en de nodige verantwoordelijkheid dragen. Klaar om het leven in te stappen.

Uitbouwen in de 7de jaren (Zevensprong)

De Zevensprong is jouw studentenverblijf aan de rand van het duinenreservaat De Hoge Blekker. Als student van het zevende jaar leef en studeer je er samen in vrijheid en verbondenheid. Een professioneel team van internaatmedewerkers kijkt over je schouders mee. Ze motiveren je in het ontwikkelen van de nodige zelfdiscipline.

Het studentenhuis wil je in de eerste plaats binnen de muren van een eigentijdse infrastructuur een thuis aanbieden, een veilige haven waar je tot rust kunt komen. Samenleven impliceert afspraken maken. Daarom gaan jouw internaatmedewerkers dagelijks met jou in dialoog en stimuleren ze onderling respect. Bij hen kan je met je verhaal terecht, er wordt naar je geluisterd en samen zoek je naar overeenstemming.

De Zevensprong streeft met jou naar een gepast activiteitenaanbod op maat van jouw leefwereld en jouw drukke planner. In deze fase van je ontwikkeling naar volwassenheid werken we aan een gezond evenwicht tussen vrijheid en begeleiding. We willen voor jou meer betekenen dan louter huisvesting.